Op 7 oktober 2022 is op een kleinschalige houderij in Wouterswoude vogelgriep vastgesteld. Het gaat waarschijnlijk om een hoogpathogene variant. In verband hiermee zijn in een gebied met een straal van ca 10 km rondom het bedrijf de jacht op eenden en afschot in het kader van schadebestrijding van ganzen verboden en is het ook verboden om te jagen waar dat watervogels kan verstoren.

Concreet betekent dit dat in het betreffende gebied:

  • geen schadebestrijding op ganzen mag worden uitgevoerd
  • de jacht op eenden gesloten is.

Een kaart van het betreffende gebied is te vinden op

Kaart Wouterswoude 10 km | Kaart | Rijksoverheid.nl

De maatregelen zijn na te lezen op

Regeling maatregelen beschermings- en bewakingszone hoogpathogene vogelgriep Wouterswoude 2022 | Regeling | Rijksoverheid.nl

De maatregelen zijn ingegaan op 7 oktober 2022.