Privacyverklaring website FBE Fryslân

Inleiding

Faunabeheereenheid Fryslân (FBE Fryslân) hecht waarde aan het beschermen van uw privacy. Deze Privacy Verklaring is van toepassing op de FBE Fryslân website en betreft het verzamelen van gegevens en gebruik. Door de FBE Fryslân website te gebruiken, stemt u in met de werkwijze zoals die in deze verklaring worden beschreven.

Verzameling van uw persoonlijke gegevens

FBE Fryslân verzamelt persoonlijk identificeerbare informatie als u contact met ons opneemt, zoals uw e-mailadres, naam, thuis- of werkadres of telefoonnummer.

FBE Fryslân raadt u aan om de privacy verklaringen te lezen van websites waarnaar u linkt vanuit FBE Fryslân, zodat u kunt begrijpen hoe deze websites uw informatie verzamelen, gebruiken en delen. FBE Fryslân is niet verantwoordelijk voor de privacy verklaringen of andere inhoud op websites buiten de website van FBE Fryslân.

Gebruik van uw persoonlijke gegevens

FBE Fryslân verzamelt en gebruikt uw persoonlijke gegevens om de door u gevraagde diensten te leveren. FBE Fryslân gebruikt ook uw persoonsgegevens om u op de hoogte te houden van andere mogelijk voor u relevante handelingen.

FBE Fryslân verkoopt, noch verhuurt noch least klantenlijsten aan derden. FBE Fryslân kan eventueel wél uw unieke persoonlijk identificeerbare informatie (zoals e-mail, naam, adres, telefoonnummer) overgedragen aan een vertrouwde derde partij, bijvoorbeeld om u door een deskundige van beter advies te kunnen laten voorzien in hoe u schade door wildsoorten kunt beperken. Het is al deze derden verboden uw persoonlijke gegevens te gebruiken, behalve om deze diensten aan te bieden, en zij zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te bewaren.

FBE Fryslân gebruikt of openbaart gevoelige persoonlijke gegevens, zoals ras, religie of politieke voorkeuren niet zonder uw uitdrukkelijke toestemming.

De website van FBE Fryslân zal uw persoonlijke informatie zonder kennisgeving alleen bekendmaken indien dit wettelijk vereist is of te goeder trouw van mening is dat een dergelijke actie noodzakelijk is om: (a) te voldoen aan de vereisten van de wet of te voldoen aan juridische procedures; (b) de rechten of eigendommen van FBE Fryslân beschermen en verdedigen; en, (c) te handelen onder urgente omstandigheden om de persoonlijke veiligheid van gebruikers van de website van FBE Fryslân of het publiek te beschermen.

Gebruik van cookies

De website van FBE Fryslân gebruikt “cookies” om u te helpen uw online ervaring te personaliseren. Een cookie is een tekstbestand dat door een webpagina-server op uw harde schijf wordt geplaatst. Cookies kunnen niet worden gebruikt om programma’s uit te voeren of virussen op uw computer te bezorgen.

Een van de belangrijkste doelen van cookies is om een handige functie te bieden om u tijd te besparen. Het doel van een cookie is om de webserver te laten weten dat u bent teruggekeerd naar een specifieke pagina.
U kunt cookies accepteren of weigeren. De meeste webbrowsers accepteren automatisch cookies, maar u kunt meestal uw browserinstellingen wijzigen om cookies te weigeren als u dat wilt. Als u ervoor kiest om cookies te weigeren, kunt u mogelijk enkele functies van de FBE Fryslân website niet volledig benutten.

Beveiliging van uw persoonlijke gegevens

FBE Fryslân stelt uw persoonsgegevens veilig tegen ongeautoriseerde toegang, gebruik of openbaring. FBE Fryslân beveiligt de persoonlijk identificeerbare informatie die u verstrekt op computerservers in een gecontroleerde, beveiligde omgeving, beschermd tegen ongeautoriseerde toegang, gebruik of openbaring.

Wijzigingen in deze verklaring

FBE Fryslân zal indien nodig de Privacyverklaring updaten. FBE Fryslân raadt u aan om periodiek deze Privacy Verklaring te raadplegen om op de hoogte te blijven van hoe FBE Fryslân uw informatie beschermt.

Contactgegevens

Als u van mening bent dat FBE Fryslân zich niet aan deze Privacy Verklaring heeft gehouden, neemt u dan contact op met FBE Fryslân via info@faunabeheereenheid.frl.