Meld schade of overlast

Ondervindt u schade of overlast van een in het wild levend dier?

Meld dit dan bij Faunabeheereenheid Fryslân!

FBE Fryslân ziet erop toe dat het faunabeleid in de provincie Fryslân volgens de door Provincie Fryslân goedgekeurde faunabeheerplannen uitgevoerd wordt. Voor de gehele provincie houden wij ons bezig met de omvang van in het wild levende dierpopulaties en met het beheersen van schade en overlast door diersoorten. Onderdeel daarvan is het registreren, interpreteren en documenteren van gegevens van schade en overlast door wilde dieren in Friesland. Voor een completer beeld van de diersoorten die schade en overlast in Friesland veroorzaken, hebben wij behoefte aan gegevens van particulieren. Ervaart u schade of overlast van in het wild levende dieren? Laat het ons dan weten en vul het meldformulier in!

Wij zijn blij met uw hulp!

Hoe meer meldingen wij krijgen, hoe beter de aard en omvang van de door diersoorten veroorzaakte schade en overlast in de provincie Fryslân in kaart gebracht kan worden en hoe beter wij de daarmee gepaard gaande problematiek kunnen monitoren. Dit zorgt voor een betere onderbouwing van onze faunabeheerplannen en goed gefundeerde adviezen aan Provincie Fryslân. Met uw melding draagt u indirect dus bij aan de verbetering van het faunabeleid in Friesland!

N.B. Alle meldingen die bij ons binnenkomen worden geregistreerd en verwerkt. Het is voor ons niet mogelijk om op elke melding een individuele terugkoppeling te geven.

Met uw melding draagt u indirect dus bij aan de verbetering van het faunabeleid in Friesland