Faunabeheereenheid Fryslân

Wij staan voor de uitvoering van het faunabeleid van de provincie Fryslân

Faunabeheereenheid (FBE) Fryslân

Wij staan voor de uitvoering van het faunabeleid van de provincie Fryslân

FBE Fryslân is een door Provincie Fryslân erkend samenwerkingsverband, bestaande uit vertegenwoordigers namens terreinbeherende organisaties, verenigingen van agrariërs, verenigingen van jachtaktehouders, Het Friesch Grondbezit en BoerenNatuur Fryslân. Deze afgevaardigden vormen samen met een onafhankelijke voorzitter en het secretariaat het bestuur van FBE Fryslân.

FBE Fryslân is een onafhankelijke stichting en streeft naar een efficiënte en planmatige uitvoering van het faunabeheer in Friesland. De belangrijkste taken van een FBE zijn het opstellen, evalueren en actualiseren van faunabeheerplannen en het vervullen van een ondersteunende, adviserende en coördinerende rol bij de uitvoering van het faunabeheer dat in de faunabeheerplannen beschreven staat.

Meldpunt schade en overlast
en dode dieren

Particulieren kunnen bij FBE Fryslân terecht voor het melden van schade en overlast door in het wild levende diersoorten en voor het melden van doodgevonden wilde dieren. Ondervindt u schade of overlast van in het wild levende dieren of heeft u een dood dier gevonden? Meld dit dan bij FBE Fryslân en vul het meldformulier in!

WBE’s in Friesland

In provincie Friesland zijn momenteel
27 wildbeheereenheden (WBE’s) actief. Door met de muis op een WBE in het kaartje te klikken, wordt u doorgeleid naar de website van de desbetreffende WBE (indien beschikbaar).

Nieuws

Evaluatie reebeheer 2020-2024

FBE Fryslân organiseert op donderdag 16 mei 2024, om 20.00 uur, een evaluatie-avond voor WBE's in De 2 Gemeenten in Jirnsum. De evaluatie heeft betrekking op het reebeheer in Friesland over de periode 2020 tot heden. Tijdens deze avond komen o.a. de volgende...

Provinciale vrijstelling brandgans stopgezet

Wegens het benaderen van het afschotmaximum voor brandgans mag er vanaf zaterdag 20 april 2024 geen afschot van brandgans onder provinciale vrijstelling meer plaatsvinden. In verband met adequaat gebruik kunnen reeds uitgevoerde bejaagacties met ondersteunend afschot...

Onderzoek naar TBE bij reeën

Medewerking gevraagd voor onderzoek naar hersenvliesontstekingvirus bij reeën Het Dutch Wildlife Health Centre (DWHC) heeft FBE Fryslân gevraagd medewerking te verlenen aan een onderzoek naar afweerstoffen tegen tekenencefalitisvirus (TBE) bij reeën. De wens is om...

Evaluatie reebeheer 2020-2024

FBE Fryslân organiseert op donderdag 16 mei 2024, om 20.00 uur, een evaluatie-avond voor WBE's in De 2 Gemeenten in Jirnsum. De evaluatie heeft betrekking op het reebeheer in Friesland over de periode 2020 tot heden. Tijdens deze avond komen o.a. de volgende...

Provinciale vrijstelling brandgans stopgezet

Wegens het benaderen van het afschotmaximum voor brandgans mag er vanaf zaterdag 20 april 2024 geen afschot van brandgans onder provinciale vrijstelling meer plaatsvinden. In verband met adequaat gebruik kunnen reeds uitgevoerde bejaagacties met ondersteunend afschot...

Onderzoek naar TBE bij reeën

Medewerking gevraagd voor onderzoek naar hersenvliesontstekingvirus bij reeën Het Dutch Wildlife Health Centre (DWHC) heeft FBE Fryslân gevraagd medewerking te verlenen aan een onderzoek naar afweerstoffen tegen tekenencefalitisvirus (TBE) bij reeën. De wens is om...