Meld een dood dier

Opruimen of ophalen dode dieren

FBE Fryslân is een kennis- en adviesorganisatie. Voor informatie- en adviesdoeleinden verzamelen wij meldingen van doodgevonden in het wild levende diersoorten in Friesland. Voor het melden van doodgevonden landbouwdieren of huisdieren bent u bij ons niet aan het juiste adres. Neem in dat geval contact op met de eigenaar van het dier.

Omdat doodgevonden dieren bij FBE Fryslân gemeld kunnen worden, wordt ook vaak gedacht dat wij dode dieren komen ophalen. Dit is niet het geval. FBE Fryslân beschikt niet over het daarvoor benodigde personeel en materieel. De verantwoordelijkheid voor het opruimen en/of ophalen van dode dieren ligt bij de grondgebruiker (eigenaar) van het terrein waar het dode dier ligt of bij de (weg-/watergang-/spoorweg- of gebieds)beheerder van de vindplaats van het dode dier. Lees hier met wie u contact kunt opnemen voor het opruimen van een dood (in het wild levend) dier.

Wat doet FBE Fryslân?

FBE Fryslân ziet erop toe dat het faunabeleid in Fryslân volgens een door de provincie goedgekeurd faunabeheerplan uitgevoerd wordt. Voor de gehele provincie Friesland houden wij ons bezig met de omvang van in het wild levende dierpopulaties en met het beheersen van schade en overlast door diersoorten. Ter aanvulling daarop heeft FBE Fryslân ook een meldpunt voor doodgevonden dieren. Meldingen van dode dieren worden door ons verzameld, verwerkt, eventueel gecombineerd en gedocumenteerd.

Heeft u een dood dier gevonden? Laat het ons dan weten en vul het meldformulier in!

Wij zijn blij met uw hulp!

Hoe meer meldingen wij krijgen, hoe meer inzicht wij krijgen in normale en ongewone sterfte van diersoorten, faunabeheerkwesties en onveilige (verkeers)situaties voor mens en dier. Daarbij zorgen meer meldingen voor meer data en dus voor een betere onderbouwing van onze faunabeheerplannen en een goed gefundeerd advies aan Provincie Fryslân. Met uw melding draagt u indirect dus bij aan de verbetering van het faunabeleid in Friesland!

N.B. Alle meldingen die bij ons binnenkomen worden geregistreerd en verwerkt. Het is voor ons niet mogelijk om op elke melding een individuele terugkoppeling te geven.

Heeft u een dood dier gevonden? Laat het ons dan weten en vul het meldformulier in!