Op 1 september 2022 is op een vleeskuikenbedrijf in Blije vogelgriep vastgesteld. Het gaat waarschijnlijk om een hoogpathogene variant. In verband hiermee zijn in een gebied met een straal van ca 10 km de jacht op eenden en afschot in het kader van schadebestrijding van ganzen verboden en is het ook verboden om te jagen waar dat watervogels kan verstoren.

Concreet betekent dit dus dat in het betreffende gebied:

geen schadebestrijding op ganzen mag worden uitgevoerd
de jacht op eenden gesloten is.
Een kaart van het betreffende gebied is te vinden op

Kaart Blija II 10 km | Kaart | Rijksoverheid.nl

De maatregelen zijn na te lezen op

Regeling maatregelen beschermings- en bewakingszone hoogpathogene vogelgriep Blija II 2022 | Regeling | Rijksoverheid.nl

De maatregelen zijn ingegaan op 1 september 2022.