Op 25 februari is in Scharnegoutum op een kleinschalige houderij met diverse watervogels vogelgriep vastgesteld. In verband daarmee is in een gebied met een straal van ca 10 km de jacht op eenden verboden en is het ook verboden om te jagen in gebieden waar dat watervogels kan verstoren.

Ter verduidelijking: Met jagen wordt óók bedoeld afschot dat in het kader van schadebestrijding wordt uitgevoerd. Verder vallen ganzen onder watervogels.

Concreet betekent dit dus dat in het betreffende gebied:

  • dat geen schadebestrijding op ganzen mag worden uitgevoerd
  • (dat geen nachtelijke bejaging van vos met kunstlicht kan plaatsvinden).

Een kaart van het betreffende gebied is te vinden op Kaart Scharnegoutum 10 km | Kaart | Rijksoverheid.nl

De maatregelen zijn na te lezen op Regeling maatregelen beschermings- en bewakingszone hoogpathogene vogelgriep Scharnegoutum 2022 | Regeling | Rijksoverheid.nl

De passages over de jacht staan in artikel 29.

De maatregelen zijn ingegaan op 25 februari 2022.