Het ministerie van LNV heeft bekend gemaakt dat de beperkingen in verband met de vogelgriep op een pluimveebedrijf in Witmarsum per 23 december zijn opgeheven. De volledige informatie over deze aanpassing is te  vinden op (en daarin de toelichting artikel IV en V):

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/regelingen/2020/12/11/regeling-tot-wijziging-van-een-aantal-regelingen-met-betrekking-tot-aviaire-influenza