Het ministerie van LNV heeft bekend gemaakt dat de beperkingen in verband met de vogelgriep in Parrega per 5 december zijn opgeheven. De volledige informatie over deze aanpassing is te  vinden op:

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/regelingen/2021/12/03/regeling-tot-wijziging-van-regelingen-over-beschermings–en-bewakingszones-vanwege-hoogpathogene-vogelgriep-tzum-en-intrekking-van-de-regelingen-parrega-zeewolde-ii-en-iii

De beperkingen rondom Tzum zijn aangepast maar hebben geen betrekking op jacht. De beperking van de jacht  is in het beschermingsgebied rondom Tzum dus nog steeds van kracht.