Het ministerie van LNV heeft bekend gemaakt dat de beperkingen in verband met de vogelgriep in Scharnegoutum per 22 maart 2022 zijn opgeheven. De volledige informatie over deze aanpassing is te  vinden op (Art VI):

Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 22 maart 2022,
nr. WJZ/22110560, tot wijziging en intrekking van regelingen over beschermings- en
bewakingszones vanwege hoogpathogene vogelgriep Son, Hedel, Hekendorp, Lunteren,
Woltersum II, Scharnegoutum, Hellum, Losdorp en Wageningen en tot wijziging van de
Regeling veterinaire maatregelen specifieke dierziekten en zoönosen