1. Home
  2. /
  3. Diersoorten
  4. /
  5. Exoten
  6. /
  7. Rosse stekelstaart

Rosse stekelstaart

Latijnse benaming: Oxyura jamaicensis

Kenmerken rosse stekelstaart

De rosse stekelstaart is een kleine eend van 35 à 40 cm. Het mannetje heeft een zwarte kop en nek met witte wangen, een opvallende blauwe snavel en blauwe poten. ‘Rosse’ duidt op de overwegend roodbruine kleur van het mannetje en ‘stekelstaart’ verwijst naar de omhoog gedragen zwarte staartveren. Het vrouwtje heeft een donkerbruine kop, een zwarte snavel en lichtbruine wangen met een donkerbruine horizontale streep. De rest van het lichaam van het vrouwtje is donkerbruin tot lichtbruingrijs gemêleerd.

Rosse stekelstaarten komen vooral in ondiepe, voedselrijke zoete binnenwateren voor en voeden zich met gras, eendenkroos en granen, maar duiken ook wel naar waterinsecten en zaden van waterplanten.

Wist u dat?

  • Het nest van een rosse stekelstaart is een drijvende structuur van planten en is vaak goed verborgen.

  • Een rosse stekelstaart broedt hoofdzakelijk van april tot juli, maar kan tot in september/oktober nog jongen hebben en daardoor in één jaar twee nesten met pullen grootbrengen.

Relevante documenten

Alle relevante documenten met betrekking tot de
rosse stekelstaart zijn terug te vinden in de bibliotheek.

Handige links

Veroorzaakte schade en overlast

Rosse stekelstaarten komen van oorsprong niet in Europa voor, maar zijn door de mens uit Noord-Amerika geïmporteerd om ze als siervogel in een volière of tuinvijver te houden. Door de jaren heen zijn er exemplaren ontsnapt en vrijgelaten, waardoor de soort nu ook in het wild in Europa en op meerdere plekken in Nederland voorkomt.

De rosse stekelstaart wordt in heel Europa, waaronder Nederland, als invasieve exoot aangemerkt en geniet geen bescherming van de Europese Vogelrichtlijn en de Nederlandse wetgeving. Exoten zijn niet wenselijk in de natuur, omdat ze het ecosysteem compleet kunnen verstoren. In het geval van de rosse stekelstaart zijn er risico’s ten aanzien van andere faunasoorten, met name voor de populatie witkopeenden. Witkopeenden worden met uitsterven bedreigd en staan op een internationale rode lijst (lijst van bedreigde diersoorten). Rosse stekelstaarten paren met witkopeenden en brengen kruisingen voort. Bestrijding van de rosse stekelstaart op Europees niveau beschermt de zuivere populatie witkopeenden in Europa.

Maatregelen bij schade en overlast

De voor de rosse stekelstaart geldende maatregelen volgen zo spoedig mogelijk.