Haas

Latijnse benaming: Lepus europaeus

Kenmerken haas

Konijnen en hazen worden nog weleens met elkaar verward. Een volwassen haas is echter groter en heeft langere poten en langere oren dan een konijn. Een Europese veldhaas is te herkennen aan een grijs- of geelbruine vacht, een witte buik, grote amberkleurige ogen, lange oren (lepels) en krachtige achterpoten.

Een haas heeft voorkeur voor open agrarische landschappen (gras- en akkerland), maar komt ook wel voor in open bos, in heidevelden en in kwelders. Hazen zijn vooral in de vooravond en ’s nachts actief, overdag rust een haas graag uit in zijn leger. Een leger is geen hol, maar eerder een ondiepe uitholling in een bosrand, windkering of onder een heg. Op het menu van de haas staan in de winter gras, in de zomer kruiden en akkerbouwgewassen als graan, mais, klaver en aardappelen.

Wist u dat?

  • Hazen zijn langeafstandslopers. Ze kunnen een snelheid van
    65 km/uur bereiken en aardig wat kilometers per nacht afleggen. Bij gevaar kan een haas doodstil blijven liggen, plat tegen de grond, om er daarna als een haas vandoor te gaan. Kenmerkend voor een vluchtende haas is dat hij ineens
    90 graden van richting kan veranderen (haken slaan).
  • Konijnen en hazen behoren niet tot de knaagdieren, maar tot de haasachtigen. Dit is een aparte diergroep.

Relevante documenten

Alle relevante documenten met betrekking tot de haas zijn terug te vinden in de bibliotheek.

Handige links

Veroorzaakte schade en overlast

Hazen kunnen schade toebrengen aan gewassen zoals granen, peulvruchten, aardappelen en mais. Daarnaast knagen hazen graag aan struiken en (fruit)bomen.

Maatregelen bij schade en overlast

De voor de haas geldende maatregelen volgen zo spoedig mogelijk.