Konijn

Latijnse benaming: Oryctolagus Cuniculus

Kenmerken konijn

Een konijn behoort niet tot de knaagdieren, maar tot de haasachtigen. Konijnen en hazen worden nog weleens met elkaar verward. Een volwassen haas is echter groter en heeft langere poten en langere oren dan een konijn. Het konijn is compact gebouwd en heeft meestal een grijsbruine (wildkleur) tot zandkleurige vacht en een okerbruine nek. Konijnen zijn gemiddeld 35 à 45 cm en hebben relatief grote achterpoten, lange oren en een staart die zwart van boven is en wit van onderen.

Konijnen leven overdag met hun familieleden in (zelf gegraven) holen. In de schemering en ’s nachts zijn ze actief. Het leefgebied van een konijn bestaat bij voorkeur uit zandgronden met voldoende mogelijkheden om zich te verschuilen, zoals in perken, tuinen, duinen en bosranden. Konijnen eten eiwitrijke en licht verteerbare plantendelen, zoals de knoppen van paardenbloemen, scheuten en wortels van grassen en kruiden, loten van jonge struiken en bomen, maar ook knollen, graan, mais, groenten en bloemen.

Wist u dat?

  • In het wild haalt een konijn voldoende vocht uit zijn voedsel, daardoor hoeft een konijn vrijwel niet te drinken.
  • Een vrouwtjeskonijn kan in 1 jaar 20 jongen voortbrengen.
  • Bij dreigend gevaar roffelt het konijn met zijn achterpoten op de grond om andere konijnen te waarschuwen. 

Relevante documenten

Alle relevante documenten met betrekking tot het konijn zijn terug te vinden in de bibliotheek.

Handige links

Veroorzaakte schade en overlast

Konijnen kunnen voor verschillende vormen van schade en overlast zorgen:

  • vraat aan land- en tuinbouwgewassen als: gras, kruiden, knollen, suikerbieten, graan, mais, wortelen en bloemen;
  • knagen aan boomschors van (fruit)bomen om hun tanden te slijpen;
  • graven van holenstelsels en gaten. Dit graafwerk zorgt ervoor dat wegen, dijken en taluds van (spoor)wegen verzwakken en dat bestrating en grafstenen verzakken. Verder bestaat het gevaar dat mensen onbedoeld in door konijnen gegraven gaten stappen, bijvoorbeeld op een sportcomplex of op een speelveldje voor kinderen.  

Maatregelen bij schade en overlast

De voor het konijn geldende maatregelen volgen zo spoedig mogelijk.