Wolf

Latijnse benaming: Canis lupus

Kenmerken wolf

De wolf valt onder de hondachtigen en wordt als de voorouder van alle gedomesticeerde hondenrassen (huishonden) beschouwd. De wolf is te herkennen aan zijn rechte rug, brede borst, stevige nek en zijn korte snuit met een witte bek en spitse oren. De meeste wolven hebben een grijze tot beigebruine vacht met een roodbruine kleur op de rug, kop en oren, maar er bestaan ook andere kleurvariaties, zoals geheel wit, roodbruin of zwart. De volle pluimachtige staart van een wolf hangt naar beneden, terwijl een huishond zijn staart doorgaans hoger draagt (in de lucht of opgekruld).

Een wolf heeft voorkeur voor uitgestrekte open bossen en afgelegen moerasgebieden. Wolven jagen op knaagdieren, haasachtigen, vogels en grotere prooidieren als herten, reeën, vee, wilde zwijnen en bevers.

Wist u dat?

  • Een wolf legt grote afstanden af bij het jagen op groot wild, soms wel 60 km per nacht.
  • Een wolf kan tegen de wind in andere dieren en mensen ruiken op een afstand van 300 meter, verder kan de wolf erg goed zien in het donker en zeer goed horen.
  • Een mannetjeswolf kan wel 80 kg wegen, vrouwtjes zijn beduidend kleiner en wegen maximaal 50 kg.

Relevante documenten

Neem een kijkje in onze bibliotheek. Hier zijn vooralsnog geen documenten te vinden met betrekking tot de wolf.

Handige links

Veroorzaakte schade en overlast

In augustus 2011 werd een dier waargenomen en gefotografeerd dat geclassificeerd werd als een wolf. Dit was groot nieuws omdat de wolf al een eeuw niet meer waargenomen was in Nederland.  Sinds 2018 breidt de wolvenpopulatie in Nederland zich uit. Volgens informatie van BIJ12 (september 2023) leven er in Nederland momenteel 9 wolvenroedels, waarvan zeven op de Veluwe, één in Midden-Drenthe en één in het grensgebied Fryslân-Drenthe-Overijssel. Hoeveel wolven zich precies in Nederland gevestigd hebben, is niet met zekerheid te zeggen omdat niet van elke wolf DNA vastgesteld is.

Diverse natuurbeschermingsorganisaties zetten zich in voor de terugkeer van de wolf in Nederland. Passende regelgeving, monitoring, onderzoek, objectieve voorlichting, adequate bescherming van vee en afdoende financiële tegemoetkoming bij schade moeten hieraan bijdragen. Al is er ook begrip voor tegenstand in de maatschappij vanwege de angst voor wolven, de bevolkingsdichtheid van Nederland ten opzichte van landen als Duitsland en Polen en de wolvenschade aan bedrijfsmatig gehouden landbouwdieren en hobbymatig gehouden hoefdieren. 

Maatregelen bij schade en overlast

De voor de wolf geldende regels c.q. maatregelen volgen zo spoedig mogelijk.