Te treffen maatregelen bij schade en overlast

Is schadebestrijding toegestaan?

Nee, de landelijke vrijstelling die normaliter voor de Canadese gans van toepassing is, is in Fryslân momenteel NIET VAN KRACHT in verband met het ontbreken van een geldend faunabeheerplan voor de vrijgestelde soorten. Canadese ganzen mogen daarom niet gedood worden om schade aan landbouwgewassen te voorkomen. Dit heeft te maken met de uitspraak van de Raad van State van 19 mei 2023 dat de onderbouwing voor landelijk vrijgestelde soorten aan dezelfde eisen dient te voldoen als elke andere vrijstelling, ontheffing of opdracht. Dit houdt in dat voldoende onderbouwd dient te worden dat Canadese ganzen belangrijke schade veroorzaken als de landelijke vrijstelling niet gebruikt mag worden. Voor de Canadese gans betekent dit dat schadebestrijding tot nader bericht NIET TOEGESTAAN is. Lees hier meer over in dit nieuwsbericht.

Preventieve maatregelen

Ter voorkoming of vermindering van schade kunnen grondgebruikers preventieve maatregelen op hun percelen treffen. In de Faunaschade Preventiekit voor ganzen van BIJ12 worden preventieve maatregelen genoemd die afzonderlijk of gezamenlijk ingezet kunnen worden om ganzen te verjagen en daarmee schade en overlast te voorkomen of te beperken. Hierbij valt te denken aan visuele en akoestische maatregelen in de vorm van vogelverschrikkers, vlaggen, flitsmolens en knalapparaten, aan verjagende maatregelen door honden en roofvogels in te zetten en aan maatregelen ter afscherming, zoals spandraden boven het gewas. Door verschillende preventieve maatregelen af te wisselen wordt de effectiviteit hoger en kan gewenning worden voorkomen.

Legselbeperking/nestbehandeling

Het is niet toegestaan om eieren van de Canadese gans te behandelen.

Aanvraag tegemoetkoming

Om het gebruik van de landelijke vrijstelling te herstellen, zijn er dringend gegevens nodig over de omvang van de schade die dreigt te ontstaan wanneer er geen schadebestrijding door middel van afschot mogelijk is.

Daarvoor heeft FBE Fryslân met spoed de volgende gegevens nodig:

  • schademeldingen met betrekking tot Canadese ganzen die zijn ingevoerd in het SRS-systeem (FaunaSchade Registratie Systeem);
  • tegemoetkomingsaanvragen. Provincie Fryslân heeft de mogelijkheid opengesteld om tegemoetkoming in schade aan te vragen voor Canadese gans. Voor een tegemoetkomingsaanvraag moeten wel leges betaald worden à € 300,00 per aanvraag.

Wilt u weten hoe u een tegemoetkomingsaanvraag kunt doen? Ga dan naar het stappenplan op de pagina Schadebestrijding.

Ga naar onze bibliotheek om faunabeheerplannen, vrijstellingen, ontheffingen en opdrachten in te kunnen zien. 

Is afschot van Canadese ganzen toegestaan? 

Nee, de landelijke vrijstelling die normaliter voor de Canadese gans van toepassing is, is in Fryslân momenteel NIET VAN KRACHT in verband met het ontbreken van een geldend faunabeheerplan voor de vrijgestelde soorten. Afschot van Canadese ganzen is daarom tot nader bericht niet toegestaan. Dit heeft te maken met de uitspraak van de Raad van State van
19 mei 2023 dat de onderbouwing voor landelijk vrijgestelde soorten aan dezelfde eisen dient te voldoen als elke andere vrijstelling, ontheffing of opdracht. Dit houdt in dat voldoende onderbouwd dient te worden dat Canadese ganzen belangrijke schade veroorzaken als de landelijke vrijstelling niet gebruikt mag worden. Lees hier meer over in dit nieuwsbericht.

Legselbeperking/nestbehandeling

Het is niet toegestaan om eieren van de Canadese gans te behandelen. 

Ga naar onze bibliotheek om faunabeheerplannen, vrijstellingen, ontheffingen en opdrachten in te kunnen zien.