Te treffen maatregelen bij schade en overlast

Ter bescherming van andere diersoorten

Wat kunt u doen om schade aan andere diersoorten in Fryslân te voorkomen?

Heeft u één of meerdere katten in huis? Dan verzoeken wij u met klem om uw kat ’s nachts binnen te houden. Dit voorkomt dat uw kat in de nacht gaat jagen. In weidevogelgebieden is dit nog eens extra belangrijk in de periode van half april t/m juni ter bescherming van de weide- en akkervogels in Fryslân.

Meldpunt schade en overlast

Wat kunt u doen als u schade en/of overlast ondervindt van zwerfkatten en/of verwilderde katten?

Het Dierenasiel vangt zwerfkatten op en plaatst ze eventueel bij een nieuw baasje. De Dierenbescherming vangt verwilderde katten en steriliseert/castreert deze, voordat ze weer worden vrijgelaten. Dit voorkomt dat er steeds opnieuw kittens geboren worden.

Bij overlast van zwerfkatten en/of verwilderde katten kunt u het beste contact opnemen met respectievelijk het Dierenasiel of de Dierenbescherming.

 

Is schadebestrijding toegestaan?

Ja, de verwilderde kat is geen beschermde inheemse diersoort en geniet daardoor geen bescherming van de Nederlandse wet. Ter voorkoming van schade aan fauna heeft Provincie Fryslân voor de verwilderde kat een opdracht (voorheen provinciale aanwijzing onder de Flora- en faunawet (2005)) afgegeven. Onder deze opdracht mogen verwilderde katten in Fryslân door jagers en/of uitvoerders bestreden worden ter voorkoming van belangrijke schade aan fauna. 

Aanvraag tegemoetkoming

Voor verwilderde katten wordt door BIJ12 geen tegemoetkoming in de schade uitgekeerd.

 

* De originele documenten in onze bibliotheek (faunabeheerplannen, vrijstellingen, ontheffingen en opdrachten) zijn te allen tijde leidend ten opzichte van de informatie op deze pagina en dienen voorafgaand aan het gebruik ervan geraadpleegd te worden. 

Is afschot van verwilderde katten toegestaan?

De verwilderde kat is geen beschermde inheemse diersoort en geniet daardoor geen bescherming van de Nederlandse wet. Ter voorkoming van schade aan fauna heeft Provincie Fryslân voor de verwilderde kat een opdracht (voorheen provinciale aanwijzing onder de Flora- en faunawet (2005)) afgegeven.

Opdracht

De opdracht voor het bestrijden van de verwilderde kat geldt in de hele provincie Fryslân en maakt het mogelijk om gedurende het gehele etmaal verwilderde katten te bestrijden met alle tot jagen geoorloofde middelen alsmede de middelen in de artikelen 5 t/m 10 van het
Besluit bodembeheer en schadebestrijding dieren, met uitzondering van klemmen. Van zonsopkomst tot zonsondergang is het gebruik van een hagelgeweer of kogelbuks toegestaan.

Voorwaarden provinciale aanwijzing Flora- en faunawet verwilderde kat (2005)*

  • Alle jagers in Fryslân mogen verwilderde katten bestrijden op gronden waarvan zij jachthouder zijn.
  • Een gemachtigde jachtaktehouder dient de schriftelijke machtiging tijdens de handelingen bij zich te hebben en op eerste aanvraag aan een bevoegd ambtenaar te tonen.
  • Afschot van verwilderde katten dient door de jager of uitvoerder geregistreerd te worden in het FRS.

 

* De originele documenten in onze bibliotheek (faunabeheerplannen, vrijstellingen, ontheffingen en opdrachten) zijn te allen tijde leidend ten opzichte van de informatie op deze pagina en dienen voorafgaand aan het gebruik ervan geraadpleegd te worden.