Op 25 januari 2023 werd er een geval van vogelgriep vastgesteld in Abbegea (Abbega), gemeente Súdwest-Fryslân. Voor dit geval van vogelgriep waren sinds 25 januari 2023 beperkingen voor jacht en schadebestrijding van kracht. Meer informatie over dit geval van vogelgriep valt te lezen in de Regeling maatregelen beschermings- en bewakingszone hoogpathogene vogelgriep Abbega van 25 januari 2023.

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft het verbod op faunabeheer als onderdeel van de maatregelen echter heroverwogen en heeft op basis hiervan op 8 februari 2023 drie wijzigingen doorgevoerd met betrekking tot de gestelde maatregelen in de regeling van 25 januari 2023. Eén van de wijzigingen betreft het intrekken van artikel 30 ´Verbod jagen en doden van wild´, waardoor er in de beperkingszones rondom Abbegea geen beperkingen voor jacht en schadebestrijding meer gelden. Ook voor toekomstige gevallen van vogelgriep zal de minister standaard geen verbod op faunabeheer in beperkingszones meer instellen. U kunt dit terugvinden in de Regeling tot wijziging en intrekking van regelingen inzake vogelgriep van 8 februari 2023.