Klik op het pictogram om de provinciale opdracht (aanwijzing) te openen voor het bestrijden van invasieve exoten (soorten die van nature niet in Europa of in Friesland voorkomen) en verwilderde diersoorten in Friesland (artikel 67 Flora- en Faunawet (2005)).