Evaluatie reebeheer 2020-2024

26 april 2024

FBE Fryslân organiseert op donderdag 16 mei 2024, om 20.00 uur, een evaluatie-avond voor WBE’s in De 2 Gemeenten in Jirnsum. De evaluatie heeft betrekking op het reebeheer in Friesland over de periode 2020 tot heden. Tijdens deze avond komen o.a. de volgende onderwerpen aan bod:

  • Stand van zaken en (aanpassingen?) faunabeheerplan
  • De enquête
  • De cijfers
  • Zonering en hotspots
  • Sturing door afschot
  • Sturen op populatiedichtheid
  • Snelheidsverlagende maatregelen
  • Toelichting valwildregeling door onze valwildcoördinator Titus Sijmonsma

De uitnodigingen voor de reeënevaluatie zijn reeds per post naar de WBE’s in Fryslân verzonden. In verband met de indeling van de zaal, verzoeken wij WBE’s aan ons te laten weten of zij naar de evaluatie-avond komen en zo ja, met hoeveel personen zij de evaluatie-avond willen bezoeken.

Jaarrapportages ree 2016 t/m 2023

De jaarrapportages ree, met daarin overzichten van de reetellingen, de aanrijdingen, het afschot en het aantal geregistreerde doodgevonden reeën per jaar, zijn voor de jaren 2016 t/m 2023 op onze website geplaatst. Indien gewenst, kunnen deze rapportages voorafgaand aan de evaluatie-avond doorgenomen worden. De jaarrapporten zijn te downloaden via onze bibliotheek. 

Verder nieuws

Provinciale vrijstelling brandgans stopgezet

Wegens het benaderen van het afschotmaximum voor brandgans mag er vanaf zaterdag 20 april 2024 geen afschot van brandgans onder provinciale vrijstelling meer plaatsvinden. In verband met adequaat gebruik kunnen reeds uitgevoerde bejaagacties met ondersteunend afschot...

Onderzoek naar TBE bij reeën

Medewerking gevraagd voor onderzoek naar hersenvliesontstekingvirus bij reeën Het Dutch Wildlife Health Centre (DWHC) heeft FBE Fryslân gevraagd medewerking te verlenen aan een onderzoek naar afweerstoffen tegen tekenencefalitisvirus (TBE) bij reeën. De wens is om...

Schadebestrijding winterganzen vanaf 1 januari 2024

Gedeputeerde Staten hebben het Faunabeheerplan Winterganzen Fryslân 2023 op 12 december 2023 met 24 maanden verlengd. Het verlengingsbesluit vindt u hier. Verlenging van dit faunabeheerplan houdt in dat schade door trekganzen vanaf 1 januari 2024 op dezelfde wijze en...

Provinciale vrijstelling brandgans stopgezet

Wegens het benaderen van het afschotmaximum voor brandgans mag er vanaf zaterdag 20 april 2024 geen afschot van brandgans onder provinciale vrijstelling meer plaatsvinden. In verband met adequaat gebruik kunnen reeds uitgevoerde bejaagacties met ondersteunend afschot...

Onderzoek naar TBE bij reeën

Medewerking gevraagd voor onderzoek naar hersenvliesontstekingvirus bij reeën Het Dutch Wildlife Health Centre (DWHC) heeft FBE Fryslân gevraagd medewerking te verlenen aan een onderzoek naar afweerstoffen tegen tekenencefalitisvirus (TBE) bij reeën. De wens is om...

Schadebestrijding winterganzen vanaf 1 januari 2024

Gedeputeerde Staten hebben het Faunabeheerplan Winterganzen Fryslân 2023 op 12 december 2023 met 24 maanden verlengd. Het verlengingsbesluit vindt u hier. Verlenging van dit faunabeheerplan houdt in dat schade door trekganzen vanaf 1 januari 2024 op dezelfde wijze en...