Archief

Afschot winterganzen 1 november t/m 31 december 2023

Bestrijding schade door brandgans, grauwe gans en kolgans Vanaf 1 november 2023 mag bij bestrijding van schade door brandgans, grauwe gans en kolgans ondersteunend afschot plaatsvinden onder provinciale vrijstelling. Deze periode loopt t/m 31 december 2023. Voor de...

Afschot ganzen vanaf 1 november 2022

Vanaf 1 november 2022 mag bij bestrijding van schade door brandgans, grauwe gans en kolgans ondersteunend afschot plaatsvinden onder provinciale vrijstelling. De duur van deze periode loopt tot 1 januari 2023. Voor de periode ná 1 januari 2023 zie het nieuwsbericht...

Faunabeheerplan Jacht 2022-2026 goedgekeurd

Gedeputeerde Staten van Fryslân hebben  op 25 oktober het faunabeheerplan Jacht 2022-2026  goedgekeurd. Hiermee kan de jacht in Fryslân vanaf 26 oktober weer plaatsvinden. Dit betreft de jacht op fazant, haas, houtduif en wilde eend. De jacht op konijn blijft gesloten...

Sluiting jacht in verband met intrekken goedkeuring faunabeheerplan

Gedeputeerde Staten van Fryslân hebben besloten om het goedkeuringsbesluit aan het faunabeheerplan jacht 2022-2026 van 21 december 2021 te herroepen. GS stelt zich op het standpunt dat als gevolg daarvan geen jacht op de wildsoorten (fazant, haas, houtduif, konijn en...

Faunabeheerplan Ree 2020 – 2024

Voor het ree is op 11 februari 2020 door het bestuur van de Faunabeheereenheid een Faunabeheerplan Ree 2020-2024 vastgesteld. Het is op 2 juni 2020 goedgekeurd door Gedeputeerde Staten, zie 200602 goedkeuring GS fbp ree.

Schade door houtduif

Door de Provincie is op 22 juli 2022 een opdracht verleend ter voorkoming van schade door houtduiven in kool en granen tot 1 oktober a.s., zie Opdracht beheer houtduif  

Faunabeheerplan Jacht 2022-2026

Op 25 oktober 2022 is het Faunabeheerplan Jacht 2022-2026 met bijlagen goedgekeurd door GS. Dit plan vervangt het  faunabeheerplan jacht dat op 21 december 2021 was goedgekeurd. Goedkeuringsbesluit.

Tijdelijke storing melding gebruik machtiging vos met kunstlicht

Meldingen van het gebruik van de machtiging vos met kunstlicht via het mailadres meldingffwet@frvslan.nl komen tijdelijk retour bij de afzender. U hoeft daarop GEEN verdere actie te ondernemen. De melding wordt namelijk WEL geregistreerd bij Fumo, alleen is de...

Afschot winterganzen 1 november t/m 31 december 2023

Bestrijding schade door brandgans, grauwe gans en kolgans Vanaf 1 november 2023 mag bij bestrijding van schade door brandgans, grauwe gans en kolgans ondersteunend afschot plaatsvinden onder provinciale vrijstelling. Deze periode loopt t/m 31 december 2023. Voor de...

Afschot ganzen vanaf 1 november 2022

Vanaf 1 november 2022 mag bij bestrijding van schade door brandgans, grauwe gans en kolgans ondersteunend afschot plaatsvinden onder provinciale vrijstelling. De duur van deze periode loopt tot 1 januari 2023. Voor de periode ná 1 januari 2023 zie het nieuwsbericht...

Faunabeheerplan Jacht 2022-2026 goedgekeurd

Gedeputeerde Staten van Fryslân hebben  op 25 oktober het faunabeheerplan Jacht 2022-2026  goedgekeurd. Hiermee kan de jacht in Fryslân vanaf 26 oktober weer plaatsvinden. Dit betreft de jacht op fazant, haas, houtduif en wilde eend. De jacht op konijn blijft gesloten...

Sluiting jacht in verband met intrekken goedkeuring faunabeheerplan

Gedeputeerde Staten van Fryslân hebben besloten om het goedkeuringsbesluit aan het faunabeheerplan jacht 2022-2026 van 21 december 2021 te herroepen. GS stelt zich op het standpunt dat als gevolg daarvan geen jacht op de wildsoorten (fazant, haas, houtduif, konijn en...

Faunabeheerplan Ree 2020 – 2024

Voor het ree is op 11 februari 2020 door het bestuur van de Faunabeheereenheid een Faunabeheerplan Ree 2020-2024 vastgesteld. Het is op 2 juni 2020 goedgekeurd door Gedeputeerde Staten, zie 200602 goedkeuring GS fbp ree.

Schade door houtduif

Door de Provincie is op 22 juli 2022 een opdracht verleend ter voorkoming van schade door houtduiven in kool en granen tot 1 oktober a.s., zie Opdracht beheer houtduif  

Faunabeheerplan Jacht 2022-2026

Op 25 oktober 2022 is het Faunabeheerplan Jacht 2022-2026 met bijlagen goedgekeurd door GS. Dit plan vervangt het  faunabeheerplan jacht dat op 21 december 2021 was goedgekeurd. Goedkeuringsbesluit.

Tijdelijke storing melding gebruik machtiging vos met kunstlicht

Meldingen van het gebruik van de machtiging vos met kunstlicht via het mailadres meldingffwet@frvslan.nl komen tijdelijk retour bij de afzender. U hoeft daarop GEEN verdere actie te ondernemen. De melding wordt namelijk WEL geregistreerd bij Fumo, alleen is de...