Sluiting jacht in verband met intrekken goedkeuring faunabeheerplan

27 september 2022

Gedeputeerde Staten van Fryslân hebben besloten om het goedkeuringsbesluit aan het faunabeheerplan jacht 2022-2026 van 21 december 2021 te herroepen. GS stelt zich op het standpunt dat als gevolg daarvan geen jacht op de wildsoorten (fazant, haas, houtduif, konijn en wilde eend) in Fryslân kan plaatsvinden totdat een nieuw of aangevuld faunabeheerplan door de Faunabeheereenheid is vastgesteld en door GS is goedgekeurd.

De jacht op de wilde eend is daarmee per direct gesloten en de jacht op de overige wildsoorten zal vooralsnog niet per 15 oktober worden geopend.

De FBE zet zich ervoor in op zo kort mogelijke termijn een nieuw faunabeheerplan jacht vast te stellen en ter goedkeuring aan GS aan te bieden.

Verder nieuws

Onderzoek naar TBE bij reeën

Medewerking gevraagd voor onderzoek naar hersenvliesontstekingvirus bij reeën Het Dutch Wildlife Health Centre (DWHC) heeft FBE Fryslân gevraagd medewerking te verlenen aan een onderzoek naar afweerstoffen tegen tekenencefalitisvirus (TBE) bij reeën. De wens is om...

Schadebestrijding winterganzen vanaf 1 januari 2024

Gedeputeerde Staten hebben het Faunabeheerplan Winterganzen Fryslân 2023 op 12 december 2023 met 24 maanden verlengd. Het verlengingsbesluit vindt u hier. Verlenging van dit faunabeheerplan houdt in dat schade door trekganzen vanaf 1 januari 2024 op dezelfde wijze en...

Onderzoek naar TBE bij reeën

Medewerking gevraagd voor onderzoek naar hersenvliesontstekingvirus bij reeën Het Dutch Wildlife Health Centre (DWHC) heeft FBE Fryslân gevraagd medewerking te verlenen aan een onderzoek naar afweerstoffen tegen tekenencefalitisvirus (TBE) bij reeën. De wens is om...

Schadebestrijding winterganzen vanaf 1 januari 2024

Gedeputeerde Staten hebben het Faunabeheerplan Winterganzen Fryslân 2023 op 12 december 2023 met 24 maanden verlengd. Het verlengingsbesluit vindt u hier. Verlenging van dit faunabeheerplan houdt in dat schade door trekganzen vanaf 1 januari 2024 op dezelfde wijze en...