Op 26 juli 2022 is op een vleeskuikenbedrijf in Minnertsga vogelgriep vastgesteld. Het gaat waarschijnlijk om een hoogpathogene variant. In verband hiermee zijn in een gebied met een straal van ca 10 km de jacht op eenden en afschot in het kader van schadebestrijding van ganzen verboden en is het ook verboden om te jagen waar dat watervogels kan verstoren.

Concreet betekent dit dus dat in het betreffende gebied:

  • geen schadebestrijding op ganzen mag worden uitgevoerd
  • de jacht op eenden vanaf 16 augustus gesloten blijft.

Een kaart van het betreffende gebied is te vinden op

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kaarten/2022/07/26/kaart-minnertsga-10-km

De maatregelen zijn na te lezen op

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/vogelgriep/documenten/regelingen/2022/07/26/regeling-maatregelen-beschermings–en-bewakingszone-hoogpathogene-vogelgriep-minnertsga-2022

De maatregelen zijn ingegaan op 26 juli 2022.