Opheffing maatregelen vogelgriep Koudum

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft bekendgemaakt dat de beperkingen in verband met de vogelgriep in Koudum per 24 december 2022, 00:00 uur opgeheven zijn. De volledige informatie over de opheffing van de maatregelen is te vinden op (artikel VI): Wijziging_en_intrekking_vogelgriepregelingen_Oostrum__Stolwijk_en_Koudum (1)