Het ministerie van LNV heeft bekend gemaakt dat de beperkingen in verband met de vogelgriep op een pluimveebedrijf in Lutjegast per 12 december zijn opgeheven. De volledige informatie over deze aanpassing is te   vinden op (en daarin de toelichting artikel I en II):

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/regelingen/2020/12/11/regeling-tot-wijziging-van-een-aantal-regelingen-met-betrekking-tot-aviaire-influenza

Let op!

Een deel van het gebied waarvoor de beperkingen zijn opgeheven, valt sinds 14 december onder een nieuw gebied met (dezelfde) beperkingen in verband met vogelgriep op een pluimveebedrijf in Buitenpost. Zie elders op deze website.