Er is vogelgriep vastgesteld op een pluimveebedrijf in Lutjegast. In verband daarmee is in een gebied met een straal van ca 10 km de jacht op eenden verboden en is het ook verboden om te jagen in gebieden waar dat watervogels kan verstoren.

Ter verduidelijking: Met jagen wordt óók bedoeld afschot dat in het kader van schadebestrijding wordt uitgevoerd. Verder vallen ganzen onder watervogels.

Concreet betekent dit dus dat in het betreffende gebied:

  • de jacht op wilde eend is gesloten,
  • dat geen schadebestrijding op ganzen mag worden uitgevoerd
  • en dat de jacht op andere wildsoorten dan wilde eend is verboden wanneer daardoor watervogels (eenden, zwanen, ganzen) worden verstoord.

Een kaart van het betreffende gebied is te vinden op https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/vogelgriep/documenten/kaarten/2020/11/10/kaart-vervoersbeperkingsgebied-lutjegast

De maatregelen zijn na te lezen op https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/vogelgriep/documenten/regelingen/2020/11/10/regeling-maatregelen-beschermings–en-toezichtsgebied-hoogpathogene-vogelgriep-lutjegast-2020. De passages over de jacht staan in artikel 19.

De maatregelen zijn ingegaan op 11 november 2020