Op 3 november is vogelgriep vastgesteld op een kleinschalige vogelhouderij in Parrega. In verband daarmee is in een gebied met een straal van ca 10 km de jacht op eenden verboden en is het ook verboden om te jagen in gebieden waar dat watervogels kan verstoren.

Ter verduidelijking: Met jagen wordt óók bedoeld afschot dat in het kader van schadebestrijding wordt uitgevoerd. Verder vallen ganzen onder watervogels.

Concreet betekent dit dus dat in het betreffende gebied:

  • de jacht op wilde eend is gesloten,
  • dat geen schadebestrijding op ganzen mag worden uitgevoerd
  • en dat de jacht op andere wildsoorten dan wilde eend is verboden wanneer daardoor watervogels (eenden, zwanen, ganzen) worden verstoord.
  • dat (indien dan nog steeds van kracht) vanaf 1 decmber vooralsnog geen nachtelijke bejaging van vos met kunstlicht kan plaatsvinden.

Een kaart van het betreffende gebied is te vinden op https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/vogelgriep/documenten/kaarten/2021/11/03/kaart-parrega-10-km.

De maatregelen zijn na te lezen op https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/vogelgriep/documenten/regelingen/2021/11/03/regeling-maatregelen-beschermings–en-bewakingszone-hoogpathogene-vogelgriep-parrega-2021.

De passages over de jacht staan in artikel 27.

De maatregelen zijn ingegaan op 3 november 2021