Het ministerie van LNV heeft bekend gemaakt dat de beperkingen in verband met de vogelgriep op een pluimveebedrijf in Sint Annaparochie per 8 januari zijn opgeheven. De volledige informatie over deze aanpassing is te  vinden op (en daarin de toelichting artikel XIII):

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/regelingen/2020/12/11/regeling-tot-wijziging-van-een-aantal-regelingen-met-betrekking-tot-aviaire-influenza