Kauw

Latijnse benaming: Coloeus monedula

Kenmerken kauw

De kauw is een zwartgrijze vogel met een grootte van circa 30 centimeter. De kauw heeft een stevige, korte snavel en kleine lichtgrijze oogjes, het achterhoofd is vaak grijs of in elk geval lichter dan de rest van het verenkleed. De kauw is familie van de kraai, maar is iets kleiner. Net als de kraai komt de kauw zowel in de stad als op het platteland voor in holle bomen, oude nesten, nestkasten of in schoorstenen. De kauw is een alleseter en eet zowel zaden, graan, knoppen, fruit, groenten, eieren en insecten als jonge vogeltjes, kadavers, patat en ander zwerfafval. Een kauw is erg intelligent en leeft in groepen.

Wist u dat?

  • De kauw behoort met de (Vlaamse) gaai, roek, ekster, bonte en zwarte kraai en de raaf tot de kraaiachtigen.
  • Een paartje kauwen trekt altijd samen op en blijft hun hele leven bij elkaar.

Relevante documenten

Alle relevante documenten met betrekking tot de kauw zijn terug te vinden in de bibliotheek

Handige links

Veroorzaakte schade en overlast

Een kauw kan verschillende vormen van schade en overlast veroorzaken, zoals:

  • kapotpikken en bevuilen van landbouwgewassen als graan, mais, bollen, fruit en groenten;
  • kapotpikken van plastic waarmee kuilvoer afgedekt is;
  • predatie van eieren;
  • jagen op jonge vogeltjes en jongen van hazen en konijnen;
  • geluidsoverlast;
  • overlast door uitwerpselen;
  • zeer incidenteel: auto’s aanvallen of de lak van auto’s beschadigen.

Maatregelen bij schade en overlast

De voor de kauw geldende tips en maatregelen volgen zo spoedig mogelijk.