Roek

Latijnse benaming: Corvus frugilegus

Kenmerken roek

Een roek is een zwarte vogel met een paarsachtige metaalglans op zijn veren en een grote grijze snavel. Een roek maakt nesten in hoge bomen en leeft voornamelijk in grote groepen (kolonies) op akkers en weilanden, maar je kunt deze vogel ook in de stad tegenkomen. Een roek eet planten, zaden, insecten en aas van aangereden dieren.

Wist u dat?

  • Roeken zijn kolonievogels. Onderling communiceren ze uitgebreid over voedsel en sociale aangelegenheden.
  • Roeken broeden met soortgenoten in de toppen van hoge bomen. Er zijn roekenkolonies die uit wel 1000 nesten bestaan. 

Relevante documenten

Alle relevante documenten met betrekking tot de roek zijn terug te vinden in de bibliotheek.

Handige links

Veroorzaakte schade en overlast

Roekenkolonies kunnen verschillende vormen van schade en overlast veroorzaken. Hierbij valt te denken aan: vraat aan landbouwgewassen als graan, mais, groenten en pas ingezaaid gras en het aanpikken van opkomende plantjes. Daarnaast worden aardappelen en bieten uit de grond gekrabd en bomen vernield door knoppen en scheuten uit de boom te pikken. Ook geluidsoverlast en vervuiling van auto’s en straten door uitwerpselen en nestmateriaal komen voor.

Maatregelen bij schade en overlast

De voor de roek geldende tips en maatregelen volgen zo spoedig mogelijk.