Smient

Latijnse benaming: Mareca penelope

Kenmerken smient

Een smient is met een grootte van 45 cm kleiner dan de wilde eend. Kenmerkend voor de smient is de witgrijze stompe snavel met een zwart puntje. Mannetjes hebben een kastantjebruine kop met een witgele streep op het voorhoofd, een roze borst, een witte buik en grijsblauwe flanken. De vrouwtjes zijn roodbruin of grijzig van kleur met her en der verspreide vlekken en een witte buik.

Een smient heeft voorkeur voor gebieden met waterrijk grasland en schoon water. Dit kan een randmeer met zoet water zijn of zout water, zoals de Waddenzee. Overdag rusten smienten meestal op de grote wateren, om ’s nachts op zoek te gaan naar voedsel. Een smient eet gras, bladeren, zaden, wortels van planten en algen.

Wist u dat?

  • Hoewel het aantal smienten dat in Nederland overwintert erg hoog is, is het aantal broedparen dat het gehele jaar in Nederland verblijft bijzonder laag. Het aantal broedparen ligt ergens tussen de 20 en 40 broedparen (bron: Vogelbescherming Nederland, vastgesteld in de periode 2018-2020). Sinds 2017 staat de smient op de Rode Lijst van Nederlandse broedvogels.
  • Een smient brengt fluitende geluiden voort en wordt daarom ook wel ‘fluiteend’ genoemd.
  • Jonge smienten kunnen na 6 weken al vliegen.

Relevante documenten

Alle relevante documenten met betrekking tot de smient zijn terug te vinden in de bibliotheek.

Handige links

Veroorzaakte schade en overlast

De meeste smienten komen in het najaar vanuit hun broedgebieden in Scandinavië en Siberië om in Nederland te overwinteren. In de herfst en winter is de smient in grote getale in Nederland aanwezig. In die periode wordt er veel schade veroorzaakt door vraat aan gras en door vertrapping en vervuiling van aan water grenzend grasland. Smienten hebben een korte snavel, waarmee ze het gras erg kort kunnen houden. Ze keren daarom regelmatig terug naar dezelfde gebieden om de grasmat weer even bij te werken. Agrarische bedrijven ondervinden hier schade van.

Maatregelen bij schade en overlast

De voor de smient geldende maatregelen volgen zo spoedig mogelijk.