1. Home
  2. /
  3. Diersoorten
  4. /
  5. Zoogdieren
  6. /
  7. Verwilderde kat

Verwilderde kat

Kenmerken verwilderde kat

Het aantal katten in Nederland ligt ergens tussen 3,6 en
4,7 miljoen. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen huiskatten, zwerfkatten, verwilderde katten en de wilde kat. Huis- en boerderijkatten krijgen eten en aandacht van hun baasje. Zwerfkatten zijn huiskatten die van huis weggelopen zijn of door hun baasje in de natuur zijn achtergelaten (bijvoorbeeld vanwege een vakantie). Zwerfkatten moeten vaak voor hun eigen eten zorgen, maar zijn wel gewend aan mensen. Verwilderde katten zijn in het wild geboren (als kitten van een zwerfkat) en volledig zelfvoorzienend. Daardoor zijn verwilderde katten vrijwel niet benaderbaar door mensen.

Zwerfkatten en verwilderde katten dienen niet verward te worden met Europese wilde katten (Latijnse benaming: Felis silvestris). Europese wilde katten lijken op cyperse huiskatten, maar zijn zwaarder gebouwd en hebben een langere vacht, waardoor ze vele malen groter lijken dan een normale huiskat. In de bossen van heel Europa kwamen van oudsher wilde katten voor, maar als gevolg van ontbossing en bestrijding is de soort al sinds de eerste eeuw na Christus verdwenen uit Nederland. Sinds 2002 komt de Europese wilde kat wel weer voor in Nederland (op de grensstreek van
Zuid-Limburg).

Wist u dat?

Ook huis- en boerderijkatten lusten naast de brokjes en de paté in hun voerbakje af en toe best een vers stukje gevogelte, zoals een zangvogel of een weidevogel(kuiken). Het initiatief ‘Kuikens in het land, poes in de mand’ besteed hier aandacht aan door eigenaren van huis- en boerderijkatten in Fryslân op te roepen om hun kat het liefst elke nacht, maar in elk geval van half april tot en met juni ’s nachts binnen (in huis) te houden om andere diersoorten, waaronder weide- en akkervogels, te beschermen.

Relevante documenten

Alle relevante documenten met betrekking tot de verwilderde kat zijn terug te vinden in de bibliotheek.

Handige links

Veroorzaakte schade en overlast

Zwerfkatten en verwilderde katten krijgen geen eten van hun baasje en moeten daardoor zelf voor voedsel zorgen. Zwerfkatten en verwilderde katten zijn net als vossen en steenmarters predatoren en vangen instinctief prooien als (jonge) vogels, muizen, jonge hazen en konijnen, vissen en kikkers. De aanwezigheid van veel zwerfkatten en verwilderde katten verstoren het ecosysteem in een gebied. Er ontstaan ook problemen als de prooien van de katten in hun voortbestaan worden bedreigd. Dit is het geval in een aantal weidevogelgebieden in de provincie Fryslân. Het gaat slecht met weide- en akkervogels die op de grond broeden. Om te voorkomen dat soorten als de grutto, de kievit, de scholekster en de tureluur steeds schaarser worden en op den duur volledig uit het Friese landschap verdwijnen, wordt er door de mens ingegrepen om het natuurlijke evenwicht in de betreffende weidevogelgebieden te herstellen. Het herstel bestaat uit extra bescherming voor de genoemde vogelsoorten en actief beheer van predatoren, waaronder verwilderde katten.

Maatregelen bij schade en overlast

Lees hier welke maatregelen ingezet mogen worden bij schade en overlast van de verwilderde kat.