Vos

Latijnse benaming: Vulpes Vulpes

Kenmerken vos

De vos is een hondachtig dier met een spitse snuit en een oranje, roodbruine tot bruingrijze vacht. Hij kan tot 90 centimeter lang worden en valt op door zijn opvallend dikke staart met een witte of donkere punt. De vos leeft in groepen en komt in heel Nederland voor: in bosgebied, op het platteland en zelfs in de stad.

De vos is een alleseter. Van insecten, fruit en afval tot kleine zoogdieren. Een vos predeert vooral in de schemering en ’s nachts en gaat dan op jacht naar kleine zoogdieren als kippen, (jonge) vogels, haasjes, konijntjes, lammetjes en reekalfjes. Vooral in weidevogelgebieden waar weide- en akkervogels op de grond broeden, richten vossen veel schade aan door zich tegoed te doen aan de eieren en door te jagen op de vogels. 

Wist u dat?

  • Een vos leeft in een hol, ook wel burcht genoemd. Het hol wordt soms gedeeld met konijnen of dassen.

Relevante documenten

Alle relevante documenten met betrekking tot de vos zijn terug te vinden in de bibliotheek.

Handige links

Veroorzaakte schade en overlast

Een vos is een zogeheten predator, oftewel een roofdier dat prooien vangt, zoals: (weide- en akker)vogels, (hobby)kippen, hazen, konijnen, lammetjes en reekalfjes.

Als er veel vossen in een gebied voorkomen of als de door vossen gevangen prooien in hun voortbestaan worden bedreigd, wordt het ecosysteem in een gebied verstoord. Dit laatste is het geval in een aantal weidevogelgebieden in de provincie Friesland. Om te voorkomen dat weide- en akkervogelsoorten als de grutto, de kievit, de scholekster en de tureluur volledig uit het Friese landschap verdwijnen, wordt er door de mens ingegrepen om het natuurlijke evenwicht in de betreffende weidevogelgebieden te herstellen. Het herstel bestaat uit extra bescherming voor de genoemde vogelsoorten en actief beheer van predatoren, waaronder vossen.

Maatregelen bij schade en overlast

Lees hier welke maatregelen ingezet mogen worden bij schade en overlast van de vos.