Faunabeheerplan Predatie 2022-2026

21 november 2023

Klik op het pictogram om naar het Faunabeheerplan Predatie 2022-2026 of naar het goedkeuringsbesluit van Provincie Fryslân (d.d. 21 december 2021) te gaan.

Andere faunabeheerplannen

Faunabeheerplan Jacht 2022-2026

Klik op één van de pictogrammen om naar het Faunabeheerplan Jacht 2022-2026, het bijbehorende bijlagendocument (allebei op25 oktober 2022 vastgesteld door het bestuur van FBE Fryslân) of naar het goedkeuringsbesluit van Provincie Fryslân(d.d. 25 oktober 2022) te gaan....

Faunabeheerplan Ree 2020-2024

Klik op één van de pictogrammen om naar het Faunabeheerplan Ree 2020-2024 (op 11 februari 2020 vastgesteld door het bestuur van FBE Fryslân) of naar het goedkeuringsbesluit van Provincie Fryslân (d.d. 2 juni 2020) te gaan.

Faunabeheerplan Winterganzen 2023

Klik op de pictogrammen om naar het Faunabeheerplan Winterganzen 2023, het bijbehorende bijlagendocument (allebei op1 november 2022 vastgesteld door het bestuur van FBE Fryslân) of naar het verlengingsbesluit van Provincie Fryslân(d.d. 13 december 2023) te gaan.

Basisfaunabeheerplan Fryslân 2014-2019

De basis voor het faunabeheer in Fryslân wordt gevormd door het Faunabeheerplan 2014-2019. Dit is door de provincie verlengd met de jaren 2020-2021, met uitzondering van winterganzen en het ree. Klik op het pictogram hieronder om naar het Basisfaunabeheerplan voor...