Faunabeheerplan Winterganzen 2023

21 november 2023

Klik op de pictogrammen om naar het Faunabeheerplan Winterganzen 2023, het bijbehorende bijlagendocument (allebei op
1 november 2022 vastgesteld door het bestuur van FBE Fryslân) of naar het verlengingsbesluit van Provincie Fryslân
(d.d. 13 december 2023) te gaan.

Andere faunabeheerplannen

Faunabeheerplan Jacht 2022-2026

Klik op één van de pictogrammen om naar het Faunabeheerplan Jacht 2022-2026, het bijbehorende bijlagendocument (allebei op25 oktober 2022 vastgesteld door het bestuur van FBE Fryslân) of naar het goedkeuringsbesluit van Provincie Fryslân(d.d. 25 oktober 2022) te gaan....

Faunabeheerplan Ree 2020-2024

Klik op één van de pictogrammen om naar het Faunabeheerplan Ree 2020-2024 (op 11 februari 2020 vastgesteld door het bestuur van FBE Fryslân) of naar het goedkeuringsbesluit van Provincie Fryslân (d.d. 2 juni 2020) te gaan.

Basisfaunabeheerplan Fryslân 2014-2019

De basis voor het faunabeheer in Fryslân wordt gevormd door het Faunabeheerplan 2014-2019. Dit is door de provincie verlengd met de jaren 2020-2021, met uitzondering van winterganzen en het ree. Klik op het pictogram hieronder om naar het Basisfaunabeheerplan voor...

Faunabeheerplan Predatie 2022-2026

Klik op het pictogram om naar het Faunabeheerplan Predatie 2022-2026 of naar het goedkeuringsbesluit van Provincie Fryslân (d.d. 21 december 2021) te gaan.