Klik op één van de pictogrammen om het stappenplan (versie 1 maart 2019) of de handleiding
(versie 6 november 2018) te openen voor het registreren van afschot en maatregelen in het
FRS-systeem (bron: NatuurNetwerk). Voor het rapporteren van afschot van grofwild is een aparte handleiding beschikbaar in de bibliotheek.