Klik op het pictogram om de handleiding te openen (versie 2020.1 van 31 april 2020) voor het koppelen van een grondgebruiker en een uitvoerder in het SRS-systeem (bron: NatuurNetwerk).