Klik op het pictogram om de handleiding te openen (versie 1 juni 2021) voor het afsluiten van periodes in het FRS-systeem (bron: NatuurNetwerk). Met het afsluiten van periodes verklaart de gebruiker dat het afschot en de maatregelen voor de betreffende grondslag(en) die bij hem of haar bekend zijn in het FRS-systeem geregistreerd zijn.