Klik op het pictogram om het inventarisatieformulier voor roekenkolonies te openen. 

N.B.  Er worden tijdens de oppervlaktedekkende telling nog geen nesten of roeken geteld. Dit gebeurt later in het jaar. Het inventarisatieformulier is slechts bedoeld om alvast te noteren waar u in uw wbe roekenkolonies bent tegengekomen.