Het Faunabeheerplan Winterganzen vormt de basis voor de bescherming van winterganzen. Klik hieronder op het pictogram om naar de kaart met de beschermde gebieden van provincie Friesland te gaan. Klik daarna linksboven in het geopende scherm op de knop ‘Content kaart weergeven’ om de ganzenslaapplaatsen, foerageergebieden en locaties waar maatwerkafspraken gemaakt zijn te bekijken.