Te treffen maatregelen bij schade en overlast

Tips bij schade en overlast door zwarte kraaien

  • Een zwarte kraai eet werkelijk van alles. Heeft u veel overlast van zwarte kraaien? Voer dan geen vogels in uw tuin of op uw erf. Er zijn eventueel speciale voedersilo’s voor kleine vogels verkrijgbaar die niet geschikt zijn voor grote vogels als een kraai. Helaas belandt hierbij ook vaak voer op de grond, waardoor kraaien alsnog een graantje mee kunnen pikken.
  • Ruim rondslingerend (eetbaar) afval in uw tuin/op uw erf op.
  • Voor het weren van kraaien of kraaiachtigen uit uw tuin en/of van uw erf kunt u draden spannen of anti-nestelprikkers en/of roosters of strips voor dakgoten, schoorstenen en zonnepanelen plaatsen.
  • Helpen de bovenstaande middelen niet afdoende, dan zijn er voor de particuliere markt diverse middelen verkrijgbaar om kraaien te verjagen, zoals: geluidstoestellen met angstkreten, knalapparaten, Hawk Eyes, roofvogelgelijkende vliegers of kunststof nepkraaien. Voor het beste resultaat is enige afwisseling in middelen of de posities van de middelen zeker aan te raden, want een zwarte kraai is erg slim.

Meldpunt schade en overlast

Ondervindt u schade en/of overlast van zwarte kraaien? Meld dit dan bij FBE Fryslân!

Is schadebestrijding toegestaan?

Ja, in de provincie Fryslân is schadebestrijding van de zwarte kraai mogelijk ter bescherming van weidevogels op basis van het goedgekeurde Faunabeheerplan Predatie 2022-2026.

Preventieve maatregelen

Ter voorkoming of vermindering van schade kunnen grondgebruikers preventieve maatregelen treffen. In de Faunaschade Preventiekit voor kraaiachtigen van BIJ12 worden preventieve maatregelen genoemd die afzonderlijk of gezamenlijk ingezet kunnen worden om schade en overlast door kraaien of kraaiachtigen te voorkomen of te beperken. Hierbij valt te denken aan visuele en akoestische maatregelen in de vorm van flitsmolens, vogelverschrikkers, vliegers en ballonnen, knalapparaten en ritselfolie, aan afdekzeilen en -netten om het kuilvoer af te dekken en aan afschot ter ondersteuning van verjaging. Aangezien kraaien erg slim zijn, is het zaak om verschillende preventieve maatregelen af te wisselen om het effect te vergroten en gewenning te voorkomen.

Het effect van niet-dodelijke preventieve maatregelen dient eerst bekeken te worden voordat een zwaarder bestrijdingsmiddel als afschot met het geweer toegepast wordt.

Voor meer informatie over schadebestrijding van de zwarte kraai verwijzen wij naar het
Faunabeheerplan Predatie 2022-2026*.

Vrijstelling zwarte kraai

Op basis van het goedgekeurde faunabeheerplan Predatie 2022-2026 is schadebestrijding van de zwarte kraai onder vrijstelling mogelijk in de gehele provincie Fryslân. De vrijstelling geldt alleen overdag.

Aanvraag tegemoetkoming

BIJ12 keert geen vergoedingen uit bij schade veroorzaakt door de zwarte kraai.

 

* De originele documenten in onze bibliotheek (faunabeheerplannen, vrijstellingen, ontheffingen en opdrachten) zijn te allen tijde leidend ten opzichte van de informatie op deze pagina en dienen voorafgaand aan het gebruik ervan geraadpleegd te worden.

 

Is afschot van zwarte kraaien toegestaan?

Ja, omdat er een goedgekeurd Faunabeheerplan Predatie 2022-2026 is, geldt de landelijke vrijstelling overdag en is schadebestrijding inclusief aan verjaging ondersteunend afschot van zwarte kraaien in de hele provincie Fryslân toegestaan ter bescherming van weidevogels. 

Voor meer informatie over schadebestrijding van de zwarte kraai verwijzen wij naar het
Faunabeheerplan Predatie 2022-2026*.

 

* De originele documenten in onze bibliotheek (faunabeheerplannen, vrijstellingen, ontheffingen en opdrachten) zijn te allen tijde leidend ten opzichte van de informatie op deze pagina en dienen voorafgaand aan het gebruik ervan geraadpleegd te worden.