Klik op het pictogram om de omgevingsvergunning (onder de Wet natuurbescherming opdracht genoemd) te openen voor de behandeling van nesten van grauwe ganzen in Fryslân. De omgevingsvergunning is per 1 maart 2024 door Provincie Fryslân verleend voor de periode 2 maart 2024 tot 1 oktober 2024.