Klik op het pictogram om de ontheffing te openen voor afschot van koppelvormende grauwe ganzen, brandganzen en kolganzen in de maand februari.