Klik op het pictogram om de ontheffing te openen voor het bestrijden van steenmarters met vangmiddelen als een kastval, vangkooi, vangstok of vangnet ter bescherming van weidevogelnesten en -jongen in Fryslân. De ontheffing geldt voor de periode 1 december t/m 30 juni het jaar daarop, voor de jaren 2022 t/m 2026.