Klik op het pictogram om de ontheffing te openen voor het bestrijden van de vos in de nacht met behulp van kunstlicht en/of nachtzichtapparatuur in het belang van de bescherming van weidevogels in Fryslân. De ontheffing is op 23 november 2023 door Provincie Fryslân verleend en geldt voor de periode 1 december t/m 30 juni het jaar daarop, voor de jaren 2023 t/m 2026.