Klik op één van de pictogrammen om de provinciale opdracht (aanwijzing) of de motivering van het besluit voor het reebeheer in Fryslân te openen. De opdracht omvat beheermaatregelen voor reeën in het kader van de openbare veiligheid (verkeersveiligheid) en ter voorkoming en bestrijding van het onnodig lijden van zieke of gebrekkige reeën. De opdracht is op 20 december 2019 door Provincie Fryslân verleend en geldt t/m 31 december 2024.