Klik op het pictogram om de rapportage vos met kunstlicht 2016-2023 te openen. De rapportage geeft inzicht in de verspreiding en waarnemingsfrequentie van de vos en andere predatoren van weidevogels in Fryslân over de jaren 2016 t/m 2023 en is opgesteld ter verantwoording van het gebruik van de landelijke vrijstelling voor de vos en de ontheffing ‘Vos in de nacht’.