Klik op het pictogram om de samenvatting te openen van de effecten van verjaging op vraatschade door ganzen in Friesland. Dit onderzoek (kenmerk A&W-rapport 2571) is in 2019 in opdracht van Provincie Fryslân en BIJ12 uitgevoerd door ecologisch onderzoeksbureau Altenburg & Wymenga in samenwerking met Sovon.