Schadebestrijding winterganzen vanaf 1 januari 2024

28 december 2023

Gedeputeerde Staten hebben het Faunabeheerplan Winterganzen Fryslân 2023 op 12 december 2023 met 24 maanden verlengd. Het verlengingsbesluit vindt u hier. Verlenging van dit faunabeheerplan houdt in dat schade door trekganzen vanaf 1 januari 2024 op dezelfde wijze en onder dezelfde condities bestreden mag worden als in de periode van 1 november tot 31 december 2023. Dit gebeurt onder provinciale vrijstelling, waarbij trekganzen buiten de foerageergebieden zo nodig met ondersteunend afschot mogen worden verjaagd. 

Om gebruik te mogen maken van deze vrijstelling, dient de grondgebruiker een melding van schade of dreigende schade in het Schade Registratie Systeem (SRS) te hebben gedaan. Indien dit in de periode vanaf 1 november tot 31 december al is gedaan, hoeft dit bij voortzetting van de schadebestrijding na 1 januari voor dezelfde percelen niet opnieuw te gebeuren.

Voor de periode vanaf 1 januari blijven de vastgestelde maxima voor afschot onder vrijstelling voor brandgans,
grauwe gans en kolgans voor de periode tot 1 juni (brandgans) en tot 1 april (grauwe gans en kolgans) van kracht. De stand van zaken is dat er per 25 december 3.062 brandganzen, 2.762 grauwe ganzen en 8.235 kolganzen zijn geschoten. Dit betreft respectievelijk 22%, 23% en 37% van het quotum.

Verder nieuws

Evaluatie reebeheer 2020-2024

FBE Fryslân organiseert op donderdag 16 mei 2024, om 20.00 uur, een evaluatie-avond voor WBE's in De 2 Gemeenten in Jirnsum. De evaluatie heeft betrekking op het reebeheer in Friesland over de periode 2020 tot heden. Tijdens deze avond komen o.a. de volgende...

Provinciale vrijstelling brandgans stopgezet

Wegens het benaderen van het afschotmaximum voor brandgans mag er vanaf zaterdag 20 april 2024 geen afschot van brandgans onder provinciale vrijstelling meer plaatsvinden. In verband met adequaat gebruik kunnen reeds uitgevoerde bejaagacties met ondersteunend afschot...

Onderzoek naar TBE bij reeën

Medewerking gevraagd voor onderzoek naar hersenvliesontstekingvirus bij reeën Het Dutch Wildlife Health Centre (DWHC) heeft FBE Fryslân gevraagd medewerking te verlenen aan een onderzoek naar afweerstoffen tegen tekenencefalitisvirus (TBE) bij reeën. De wens is om...

Evaluatie reebeheer 2020-2024

FBE Fryslân organiseert op donderdag 16 mei 2024, om 20.00 uur, een evaluatie-avond voor WBE's in De 2 Gemeenten in Jirnsum. De evaluatie heeft betrekking op het reebeheer in Friesland over de periode 2020 tot heden. Tijdens deze avond komen o.a. de volgende...

Provinciale vrijstelling brandgans stopgezet

Wegens het benaderen van het afschotmaximum voor brandgans mag er vanaf zaterdag 20 april 2024 geen afschot van brandgans onder provinciale vrijstelling meer plaatsvinden. In verband met adequaat gebruik kunnen reeds uitgevoerde bejaagacties met ondersteunend afschot...

Onderzoek naar TBE bij reeën

Medewerking gevraagd voor onderzoek naar hersenvliesontstekingvirus bij reeën Het Dutch Wildlife Health Centre (DWHC) heeft FBE Fryslân gevraagd medewerking te verlenen aan een onderzoek naar afweerstoffen tegen tekenencefalitisvirus (TBE) bij reeën. De wens is om...