Op 16 juni 2022 is op een vleeskuikenbedrijf in Tzum vogelgriep vastgesteld. Het gaat waarschijnlijk om een hoogpathogene variant. In verband hiermee is in een gebied met een straal van ca 10 km de jacht op eenden verboden en is het ook verboden om te jagen waar dat watervogels kan verstoren.

Ter verduidelijking: Met jagen wordt óók bedoeld afschot dat in het kader van schadebestrijding wordt uitgevoerd. Verder vallen ganzen onder watervogels.

Concreet betekent dit dus dat in het betreffende gebied:

  • geen schadebestrijding op (eenden) en ganzen mag worden uitgevoerd;
  • dat geen nachtelijke bejaging van vos met kunstlicht kan plaatsvinden.

U kunt de maatregelen nalezen in de Regeling maatregelen beschermings- en bewakingszone hoogpathogene vogelgriep Tzum 2022. Een kaart van het betreffende gebied vindt u hier.

De passages over de jacht staan in artikel

De maatregelen zijn ingegaan op 16 juni 2022.