Grauwe gans

Latijnse benaming: Anser Anser

Kenmerken grauwe gans

Een grauwe gans is vrij groot en 75 tot 90 cm lang. Het verenkleed van de grauwe gans is overwegend bruingrijs van kleur met een lichtgrijze voorvleugel, zwarte vlekjes op de buik en een oranjeroze snavel en poten.

Een grauwe gans is een watervogel die het liefst in de nabijheid van water, in open (gras)land of in moerassig gebied leeft. Het menu van de grauwe gans bestaat voornamelijk uit: gras, graan, mais, plantenwortels en zaden en vruchten.

Wist u dat?

  • De grauwe gans staat op nummer 2 van de dieren die het meeste schade veroorzaken in Friesland en op nummer 1 voor heel Nederland.
  • Grauwe ganzen leggen 1x per jaar 4 tot 9 eieren. Dit kan van eind februari tot in mei plaatsvinden, maar de meeste grauwe ganzen leggen eieren in de maand maart. 

Relevante documenten

Alle relevante documenten met betrekking tot de grauwe gans zijn terug te vinden in de bibliotheek.

Handige links

Veroorzaakte schade en overlast

Er wordt onderscheid gemaakt tussen trekganzen, de zogeheten winterganzen, die alleen in Nederland neerstrijken om te overwinteren, en standganzen oftewel zomerganzen, die het gehele jaar in Nederland doorbrengen en hier dus ook broeden en hun jongen grootbrengen. De grauwe gans is zeer talrijk in Nederland aanwezig, zowel als trekgans, als doortrekker die Nederland tijdelijk aandoet, maar ook als standgans. In Friesland komt de grauwe gans ook veelvuldig voor. 

Grauwe ganzen veroorzaken diverse vormen van schade en overlast:

  1. Vraat: met goed bemest grasland en de oogstresten van mais, aardappelen en granen komen grauwe ganzen de winter in Nederland wel door. Ook doortrekkende grauwe ganzen veroorzaken schade door vraat aan (nieuw ingezaaid) grasland en gewassen als graan, biet, (snij)mais en peulvruchten. 
  2. Vertrapping: grauwe ganzen vertrappen grasland en akkers. 
  3. Bevuiling: grote populaties ganzen bevuilen met hun uitwerpselen grasland en akkers, maar ook zwemwater en kwetsbare natuurgebieden.
  4. (Verkeers)veiligheid: ganzen kunnen overlast veroorzaken voor het auto- en vliegverkeer, met mogelijk financiële en materiële schade en persoonlijk letsel tot gevolg.

Maatregelen bij schade en overlast

Lees hier welke maatregelen ingezet mogen worden bij schade en overlast van grauwe ganzen.